Диагностика на успешно управление

Page 1 of 5
 

Въпросникът обхваща различни аспекти на успешното управление на работния процес като: методи на управление на работата, предизвикателства, визия и нагласи на мениджмънта, взаимодействия със служителите.

Всеки, попълнил въпросникa, ще получи обратна връзка на посочения от него имейл с кратък анализ на получените отговори. Тази диагностика може да Ви послужи за отправна точка при оптимизация на управлението на работата във Вашата организация.

Благодарим Ви.

Забележка:
Моля, попълнете всички полета.


1Име:2Фирма/Организация:3Длъжност:4Адрес:5Email:6Телефон:
The survey has been created by the means of Q-Set.de.

Host of the survey: Mr. GROZDAN GEORGIEV, G.GEORGIEV@GREENDEAL.BG