Качествено обслужване на клиенти

Page 1 of 8
 

Обслужването на клиентите е основният фактор, който стимулира продажбите на различните стоки и услуги.
Този въпросник ще ви помогне да разберете по-добре силните и слабите страни на предлаганите от вас услуги: осъзнаване на важността на обслужване на клиентите и на очакванията на клиентите, технически умения, разбиране нуждите на клиента, екипност, отговорност, планиране и комуникация.

ИНСТРУКЦИИ

Помислете върху това как възприемаме сега" степента на удовлетвореност на клиентите си и за това как вашата фирма работи в момента.

Отговорете на всеки въпрос, избирайки измежду една от четирите възможности:

- Напълно съм съгласен
- Съгласен
- Не съм съгласен
- Напълно несъгласен
- Не мога да преценя

Няма верни или грешни отговори, отговорете без да отделяте твърде много време на въпросите. След като попълните въпросника ще получите профил на вашето отношение спрямо клиента.
Това ще ви даде отправна точка, за да подобрите организацията си и да сте все по-успешни в изключително конкурентната пазарна среда.

Забележка:
Моля, попълнете всички полета.


1Име:2Фирма/Организация:3Длъжност:4Адрес:5Email:6Телефон:
The survey has been created by the means of Q-Set.de.

Host of the survey: Mr. GROZDAN GEORGIEV, G.GEORGIEV@GREENDEAL.BG